Al enkele weken hangt er spanning in Afghanistan, en heeft de Taliban de macht gegrepen. Hierop volgend evacueerde ook Nederland mensen die daar Nederland geholpen hebben in de strijd tegen de Taliban en voor de vrije democratie. Mensen die wisten waar ze aan begonnen, en die ieder moment van de dag daar opgepakt konden worden voor wat ze aan het doen waren. Die mensen, die daar voor Nederland gewerkt hebben, die zijn nu gedeeltelijk opgevangen in Harskamp. Het dorp waar gisteren rellen plaatsvonden, rellen tegen de plaatsing van deze vluchtelingen. Rellen die wij als SGPJ Ede afkeuren, rellen tegen mensen die net een paar dagen uit een oorlog zijn, rellen tegen mensen die zichzelf niet kunnen verweren, rellen tegen naastenliefde!

Dit kunnen wij niet rijmen met de tekst uit Mattheüs 22: Heb uw naaste lief als uzelfve. Een getuigenis van naastenliefde, is die mensen ontvangen zonder rellen! En dat al helemaal nadat ze zo’n lange tijd in een oorlogsgebied geleefd hebben.

Wij willen de oproep doen aan jullie, ontvang deze mensen, ga het gesprek aan en organiseer over een paar weken activiteiten voor de jongeren die opeens in een land zijn waar ze de taal niet van spreken, de cultuur niet kennen, en geen kennissen of vrienden hebben! Wees er voor elkaar!

Geschreven door SGP-jongeren Ede