Raadsleden in Ede worden bedreigd vanwege hun standpunt over het beheren van de wolvenpopulatie in Ede. Meerdere raadsleden kregen een email waarin wordt gedreigd met een kogel voor hen of hun familieleden. SGP-jongeren Ede veroordeelt deze bedreigingen ten zeerste.

Gisteren werd Ede opgeschrikt door een naar bericht. Leden van de gemeenteraad zijn via de mail bedreigd zijn. Dit gebeurde naar aanleiding van een stemming die vorige week plaatsvond. Er werd gestemd over een motie waarin opgeroepen werd om de wolvenpopulatie in de gemeente te beheren. In het uiterste geval betekent dit afschot van wolven.

Deze motie, die werd ingediend door de SGP en het CDA, werd met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Daardoor moet de gemeente er nu bij de provincie en Den Haag op aandringen om beheermaatregelen mogelijk te maken voor de wolf. Uiteraard stemden ook alle raadsleden van de SGP voor deze motie.

In de dagen die daarop volgden kregen Edese raadsleden, ook die van de SGP, bedreigingen via de email. Niet alleen zij werden bedreigd met een kogel, maar ook hun familieleden. Dit is onacceptabel, en daarom steunt SGP-jongeren Ede de aangifte die gedaan is. Bedreigingen, al dan niet aan familieleden, zorgen voor veel onrust en voor een gevoel van onveiligheid.

Raadsleden moeten hun werk als volksvertegenwoordiger kunnen doen zonder hierbij de angst voor een anonieme bedreiging te voelen. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, dat hierdoor in het geding komt. Dit kunnen en mogen we nooit accepteren in een land als Nederland.