Een aantal zaken moet richting de verkiezingen geregeld worden. Denk hierbij aan de kandidatenlijst, het verkiezingsprogramma en een kandidaat-wethouder. Aan al deze zaken is in de afgelopen periode hard gewerkt en als SGPJ Ede zijn wij helemaal klaar voor de komende verkiezingstijd en -strijd.

De kandidatenlijst is met het verstrijken van de datum 31 januari jl. definitief en er staat een mooie mix van jong en oud en expertise vanuit de verschillende invalshoeken in onze top 12. Alle kandidaten zijn bereid om vanuit de partijpolitieke inhoud, die de SGP kenmerkt, hun principiële en inhoudelijke bijdrage te leveren in aanloop naar de verkiezingen en de komende raadsperiode.

Boven het het verkiezingsprogramma prijkt de titel ‘Waarde voor de toekomst’. Het woord ‘Waarde’ staat met een hoofdletter en ziet op een eeuwigheidsperspectief. Het is nodig dat we deze Waarde kennen. Daarnaast zit er het woord ‘aarde’ in. Dat betekent de zorg voor de aarde voor nu, maar ook voor later, de toekomst. Deze zorg is er dan ook voor onze mede-inwoners. In de Bijbel wordt dit samengevat in het grote gebod dat de Heere Jezus gegeven heeft: de Heere God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Op deze wijze wil de SGP in Ede graag werkzaam zijn en blijven.

De verkiezingstijd en de uitslag van deze verkiezingen zijn nog onzeker. Met onze kandidaten op de lijst, het verkiezingsprogramma en onze kandidaat-wethouder zien wij de komende periode met vertrouwen tegemoet, ons afhankelijk wetend van de Heere God, die alles ziet en bestuurt. Op hoop van Zegen!

Download hier het verkiezingsprogramma